Reklamcılık Bölümü | Kadir Has Üniversitesi
Gurur Tablosu
Reklamcılık Bölümü | Kadir Has Üniversitesi

Haberler

"Cultures of Crisis in Southeast Europe” Almanya'da yayınlandı

Asker Kartarı hocamızın eş editörlüğünü yaptığı "Cultures of Crisis in Southeast Europe” adlı kitap Almanya'da yayınlandı

26.07.2016

 

Olağanüstü ya da kriz durumlarının, tarihin çeşitli dönemlerinde ve günümüzde Güneydoğu Avrupa ülkelerinde nasıl algılandığı, deneyimlendiği ve yorumlandığını ampirik etnografik, folklorik ve antropolojik araştırmalara dayalı olarak analiz eden çalışmalar, InASEA’nın (International Association for Southeast European Anthropology)  Eylül 2014’te Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen kongresinde sunulmuş ve tartışılmıştı.
 
O dönemde InASEA İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı tarafından düzenlenen kongrede  140 bildiri sunulmuştu. Bu bildirilerden, makale formatında hakem sürecinden geçen kırka yakını için InASEA’nın yayın organı olan Balkanica Ethnologia dergisinin 18 ve 19. sayıları tahsis edildi.  Kitabın birinci cildi “Cultures of Crisis in Southeast Europe. Part 1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour” başlığı ile Prof. Dr. Klaus Roth ve  Prof. Dr. Asker Kartarı’nın editörlüğünde yayınlandı. İkinci cilt de yayına hazırlanıyor.

comments powered by Disqus
Destekcilerimiz