ÖDÜL YAĞMURU 2017-2018
Gökten Kristal Elma Yağdı
Reklamcılık Bölümü | Kadir Has Üniversitesi
Gurur Tablosu
Reklamcılık Bölümü | Kadir Has Üniversitesi

Çift Anadal ve Yandal

İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü

 


Çap Kılavuzu

 

Reklamcılık Bölümü’nde Çift Anadal (ÇAP) yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 45 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Alınması gereken dersler aşağıdaki ders programında görüldüğü gibi dört grupta toplanmıştır. Bunlardan Grup I Fakülte zorunlu dersleri, Grup II Bölüm zorunlu dersleri, Grup III Bölüm seçmeli uygulama dersleri ve Grup IV Bölüm seçmeli kuramsal dersleri olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, Grup I ve Grup II derslerine ek olarak Grup III’ten 12 ve Grup IV’ten 9 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.

 

Fakülte dışından yapılacak ÇAP’larda öğrenciler Grup I derslerinden dokuz kredilik ders almak zorundadırlar. Fakülte içinden yapılacak ÇAP’larda öğrenciler Grup I Fakülte zorunlu derslerini almış olduklarından bu derslerden muaf tutulacaklardır. Ayrıca, tüm öğrencilerin kendi anadallarından almış oldukları derslerden Reklamcılık Anadal Programı kapsamında değerlendirilebilecek olanlar, ÇAP danışmanının onayıyla, çift Anadal programına da sayılarak kredileri transfer edilebilir. Öğrenciler, ÇAP danışmanının onayıyla Grup III-IV altında belirtilen derslerin dışında seçmeli ders alabilirler.

 


Öğrencinin Anadal programıyla Çift Anadal programının ayrılığı esastır.

Reklamcılık Bölümü Çap Dersleri

Grup I - Fakülte Zorunlu Dersleri

 

Kod Ders T U L ECTS Dersin Koordinatörü
AD 101 Z   3 0 0 3
CF 101 Z   3 0 0 3
CF 103 Z   3 0 0 3
EL 101 Z   3 0 0 3
IT 103 Z   2 0 2 3
TD 101 Z   2 0 0 2
Toplam Kredi : 9

 


 

Grup I - Fakülte Zorunlu Dersleri

 

Kod Ders T U L ECTS Dersin Koordinatörü
AD 101 Z   3 0 0 3
CF 101 Z   3 0 0 3
CF 103 Z   3 0 0 3
EL 101 Z   3 0 0 3
IT 103 Z   2 0 2 3
TD 101 Z   2 0 0 2
Toplam Kredi : 9

 


 

Grup I - Fakülte Zorunlu Dersleri

 

Kod Ders T U L ECTS Dersin Koordinatörü
AD 101 Z   3 0 0 3
CF 101 Z   3 0 0 3
CF 103 Z   3 0 0 3
EL 101 Z   3 0 0 3
IT 103 Z   2 0 2 3
TD 101 Z   2 0 0 2
Toplam Kredi : 9

 


Reklamcılık Çift Anadal Programını tamamlamak için alınmasıı gereken toplam kredi:
9 (Fakülte Zorunlu) + 15 (Bölüm Zorunlu) + 21 (Seçmeli-Uygulamalı 12;Seçmeli-Kuram 9) = 45 Çap Kılavuzu

Reklamcılık Bölümü’nde Çift Anadal (ÇAP) yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 45 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Alınması gereken dersler aşağıdaki ders programında görüldüğü gibi dört grupta toplanmıştır. Bunlardan Grup I Fakülte zorunlu dersleri, Grup II Bölüm zorunlu dersleri, Grup III Bölüm seçmeli uygulama dersleri ve Grup IV Bölüm seçmeli kuramsal dersleri olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, Grup I ve Grup II derslerine ek olarak Grup III’ten 12 ve Grup IV’ten 9 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.

 

Fakülte dışından yapılacak ÇAP’larda öğrenciler Grup I derslerinden dokuz kredilik ders almak zorundadırlar. Fakülte içinden yapılacak ÇAP’larda öğrenciler Grup I Fakülte zorunlu derslerini almış olduklarından bu derslerden muaf tutulacaklardır. Ayrıca, tüm öğrencilerin kendi anadallarından almış oldukları derslerden Reklamcılık Anadal Programı kapsamında değerlendirilebilecek olanlar, ÇAP danışmanının onayıyla, çift Anadal programına da sayılarak kredileri transfer edilebilir. Öğrenciler, ÇAP danışmanının onayıyla Grup III-IV altında belirtilen derslerin dışında seçmeli ders alabilirler.

 


Öğrencinin Anadal programıyla Çift Anadal programının ayrılığı esastır.

Reklamcılık Bölümü Çap Dersleri

Grup I - Fakülte Zorunlu Dersleri

 

Kod Ders T U L ECTS Dersin Koordinatörü
AD 101 Z   3 0 0 3
CF 101 Z   3 0 0 3
CF 103 Z   3 0 0 3
EL 101 Z   3 0 0 3
IT 103 Z   2 0 2 3
TD 101 Z   2 0 0 2
Toplam Kredi : 9